Jak framework MITRE ATT&CK ewoluował w MITRE ATLAS™, aby opisać nowoczesne zagrożenia AI/ML

W erze cyfrowej systemy sztucznej inteligencji (AI) są wszędzie, od firm po opiekę zdrowotną. Jednak wraz z rozwojem sztucznej inteligencji rosną zagrożenia dla bezpieczeństwa. Dlatego zrozumienie i ochrona systemów AI przed cyberzagrożeniami ma kluczowe znaczenie. Jednym ze znaczących kroków w tym kierunku jest platforma MITRE ATLAS™.

Czym jest MITRE ATLAS? MITRE ATLAS (Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems) to potężne narzędzie zaprojektowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemów sztucznej inteligencji. Jest to globalna baza wiedzy wypełniona informacjami na temat zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Ta baza danych zawiera rzeczywiste przypadki ataków i spostrzeżenia ekspertów, co czyni ją skarbnicą dla tych, którzy chcą bronić systemów AI.

Podejście oparte na współpracy Ponad 100 partnerów z różnych sektorów wnosi swój wkład w ATLAS, pokazując silny globalny wysiłek na rzecz sprostania wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem sztucznej inteligencji. Jest on inspirowany słynnym frameworkiem MITRE ATT&CK, znanym ze swojej skuteczności w tradycyjnym cyberbezpieczeństwie. ATLAS rozszerza to podejście do specyficznych potrzeb systemów AI.

Zrozumienie zagrożeń ATLAS ujawnia różne sposoby atakowania systemów sztucznej inteligencji. Atakujący mogą na przykład wykorzystywać słabości w podejmowaniu decyzji przez sztuczną inteligencję lub wykorzystywać systemy sztucznej inteligencji jako ścieżkę dla złośliwego oprogramowania. Te spostrzeżenia pomagają organizacjom przygotować lepszą obronę.

Bezpieczeństwo od początku do końca Kluczowym aspektem ATLAS jest skupienie się na całym cyklu życia systemów AI. Od fazy rozwoju do wykorzystania operacyjnego, ATLAS zapewnia wskazówki dotyczące zabezpieczania systemów AI. Obejmuje to zarządzanie łańcuchem dostaw AI, zapewnienie bezpieczeństwa danych szkoleniowych i ciągłe monitorowanie systemów AI.

Matryca ATLAS: Unikalna cecha Matryca ATLAS jest specjalną częścią tej struktury. Kategoryzuje motywacje atakujących i wymienia potencjalne techniki ataku, wraz z rzeczywistymi przykładami. To ustrukturyzowane podejście pomaga w zrozumieniu i przewidywaniu różnych zagrożeń bezpieczeństwa AI.

Dla kogo ATLAS jest ważny? ATLAS jest szczególnie cenny dla:

  • CIO i CISO: Oferuje nowe spojrzenie na zagrożenia cybernetyczne związane ze sztuczną inteligencją i strategie obrony.
  • Operacje bezpieczeństwa i reagowanie na incydenty: Prowadzi ich w radzeniu sobie z incydentami bezpieczeństwa związanymi ze sztuczną inteligencją.
  • Chief Data Officers (CDO) i zespoły Data Science: Pomaga w zabezpieczaniu modeli AI już na etapie ich opracowywania.

Połączenie cyberbezpieczeństwa i nauki o danych Jedną z najmocniejszych stron ATLAS jest sposób, w jaki łączy cyberbezpieczeństwo i naukę o danych. Łącząc te dziedziny, ATLAS zapewnia, że innowacje AI są nie tylko przełomowe, ale także bezpieczne.

Podsumowanie Podsumowując, MITRE ATLAS jest istotnym narzędziem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa AI. Dostarczając szczegółowych informacji na temat zagrożeń i mechanizmów obronnych AI, odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu bezpieczeństwa innowacji AI. Ponieważ sztuczna inteligencja nadal się rozwija, ramy takie jak ATLAS będą miały kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że technologie te przyniosą nam korzyści bez uszczerbku dla bezpieczeństwa.

Udostępnij post: