Siber güvenlik uzmanları, yapay zeka, kanıtlanmış süreçler ve etkili teknolojilere dayanarak, işletmeler ve şirketler için yatırım yapmadan anında koruma sağlıyoruz ve diğer şeylerin yanı sıra proaktif izleme, olay analizi ve olay müdahalesi yoluyla güvenlik ekiplerini destekliyoruz.

Temel yönleri

Security Operations Center HİZMETLER

Security Operations Center (bundan sonra SOC olarak anılacaktır), özel araçlar kullanarak siber güvenlik olaylarını tespit etme, analiz etme, yanıtlama, raporlama ve bunlara karşı koyma ile ilgili süreçleri yürüten özel bir güvenlik analistleri ekibidir. SOC’nin misyonu güvenlik olaylarını önlemek ve sonuçlarını hafifletmektir.

Bu amaçla SOC şu görevleri yerine getirir: izleme (sistemlerin ),tespit (tehditlerin/olayların/zafiyetlerin ),analiz (tehditlerin/olayların/olayların),müdahale (olaylara/tehditlere ),geri yükleme (sistemlerin ve hizmetlerin çalışması/durumu ),raporlama (olayların/tehditlerin).

Kuruluşlar giderek artan bir şekilde kendi SOCSecurity Operations Center) ekiplerini oluşturmaya veya bu tür hizmetleri sağlayanlarla ortaklık kurmaya karar veriyor. SOC dağıtım projeleri uzun süreli, karmaşık ve bütçe yoğun girişimlerdir. BT güvenlik piyasası şu anda yeni teknolojilerin bombardımanı altında ve aynı zamanda uygun şekilde hazırlanmış uzman sıkıntısı çekiyor. Bir SOC organize etme ve ekibi CND (Bilgisayar Ağı Savunması) misyonunu yerine getirecek teknolojilerle donatma görevi, üstesinden gelinmesi çok zor olan önemli bir zorluktur. Görev tanımı, planlama, organizasyon, operasyonel kabiliyetlerin seçimi ve uygun teknolojilerin seçiminin tüm aşamalarında yanlış karar riski çok yüksektir ve bu kararların sonuçları genellikle çok maliyetlidir.

İşletmeler

yeni̇ nesi̇l hi̇zmet olarak güvenli̇k operasyonlari merkezi̇

Güvenlik ve uyumluluk

Finansal faydalar

SOC360 temel rekabet avantajları

müşteri̇leri̇n güvenli̇k menfaatleri̇ i̇çi̇n

ŞIRKETINIZIN SIBER GÜVENLIĞIYLE ILGILENIYORUZ, BÖYLECE

güvenle işinize odaklanabilirsiniz!