Dlaczego ryzyko biznesowe powinno być gwiazdą przewodnią działań naprawczych?

Coraz ważniejsze dla organizacji na całym świecie jest integracja i skupienie się na ryzyku biznesowym podczas opracowywania strategii bezpieczeństwa. Jedną ze szczególnie godnych uwagi strategii, która zyskuje na popularności, jest Continuous Threat Exposure Management, często określane jako CTEM. Strategia ta wyróżnia się tym, że priorytetowo traktuje zautomatyzowaną walidację zabezpieczeń, działanie, które oznacza proaktywny krok w kierunku wzmocnienia cyberobrony w sposób poparty konkretnymi dowodami i rzeczywistymi danymi.

Szczegółowe kluczowe punkty

  • Istotne jest, aby zespoły ds. bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem przeorientowały swoją uwagę, kładąc silny nacisk na ryzyko biznesowe. Ta strategiczna priorytetyzacja jest kluczem do skutecznego zaradzenia i zabezpieczenia stale poszerzającej się powierzchni ataku organizacji, zapewniając, że najpilniejsze zagrożenia są rozwiązywane w pierwszej kolejności i za pomocą odpowiednich środków.
  • Tradycyjne narzędzia i metodologie bezpieczeństwa są coraz częściej postrzegane jako niewystarczające, jeśli chodzi o nawigację i zarządzanie skomplikowanym i ewoluującym charakterem dzisiejszych cyfrowych powierzchni ataków oraz nieodłącznych luk w zabezpieczeniach.
  • Badania cenionej firmy analitycznej Gartner wskazują na rosnący trend w branży w kierunku operacji bezpieczeństwa, które są ściśle skoncentrowane na ryzyku biznesowym, wskazując na preferowany strategiczny ruch w kierunku zarządzania bezpieczeństwem w oparciu o potencjalną ekspozycję na zagrożenia.
  • Zarządzanie ciągłym narażeniem na zagrożenia (Continuous Threat Exposure Management, CTEM) służy jako ustrukturyzowane podejście, które prowadzi organizacje przez szereg etapów: określanie zakresu zasobów cyfrowych, odkrywanie istniejących luk w zabezpieczeniach, weryfikowanie tych luk w zabezpieczeniach poprzez testowanie i ustalanie ich priorytetów na podstawie poziomu powiązanego ryzyka.
  • Przyjęcie zautomatyzowanych praktyk walidacji bezpieczeństwa umożliwia organizacjom wykrywanie i usuwanie krytycznych luk w zabezpieczeniach w szybkim tempie, któremu tradycyjne metody mogą nie sprostać. Ta szybka reakcja jest niezbędna do utrzymania silnej cyberobrony w środowisku, w którym zagrożenia szybko ewoluują.
  • Poza zwykłą identyfikacją słabych punktów zabezpieczeń, zautomatyzowana walidacja bezpieczeństwa stanowi podstawę dla opartego na dowodach podejścia do cyberobrony. Strategia ta wykracza poza teoretyczne ryzyko i pozwala na uzyskanie praktycznych informacji na temat rzeczywistych luk w zabezpieczeniach, co umożliwia skuteczniejsze ukierunkowanie działań naprawczych opartych na ryzyku.
  • W uznaniu jej znaczenia i wydajności, platforma Automated Security Validation firmy Pentera przyciągnęła uwagę firmy Gartner, identyfikując ją jako zgodną z kluczowymi funkcjami wymaganymi do skutecznego działania w zakresie bezpieczeństwa w 2023 roku. To poparcie podkreśla znaczenie i skuteczność automatyzacji we współczesnych operacjach cyberbezpieczeństwa.

Udostępnij post: