Řešení problémů kybernetické bezpečnosti v éře více cloudů s převahou SaaS

Komplexní analýza nových trendů a osvědčených postupů v oblasti ochrany dat Rychle se rozvíjející digitální prostředí učinilo ze softwaru jako služby (SaaS) základní součást moderních obchodních operací a jeho tržní hodnota se blíží 200 miliardám dolarů. Tato změna zavedla významné povinnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany dat. Trend využívání více […]

Revoluční klasifikace dat: CipherTrust DDC integruje strojové učení pro vyšší bezpečnost

Komplexní analýza řešení společnosti Thales pro vyhledávání a klasifikaci dat na bázi strojového učení V rychle se rozvíjející datové sféře, kde je podle odhadů 80 % dat nestrukturovaných, se tradiční manuální metody klasifikace dat stávají zastaralými kvůli jejich pracnosti a náchylnosti k chybám. Společnost Thales řeší tuto výzvu pomocí řešení CipherTrust Data Discovery and Classification […]