Jak se rámec MITRE ATT&CK vyvinul v MITRE ATLAS™ pro popis moderních hrozeb AI/ML

V digitálním věku jsou systémy umělé inteligence (AI) všude, od podniků až po zdravotnictví. S rozvojem umělé inteligence se však zvyšují i bezpečnostní rizika. Proto je zásadní pochopit a chránit systémy umělé inteligence před kybernetickými hrozbami. Významným krokem v tomto směru je rámec MITRE ATLAS™.

Co je MITRE ATLAS? MITRE ATLAS (Adversarial Threat Landscape for Artificial-Intelligence Systems) je výkonný nástroj určený ke zvýšení bezpečnosti systémů umělé inteligence. Jedná se o globální znalostní databázi plnou informací o hrozbách spojených s umělou inteligencí. Tato databáze obsahuje skutečné případy útoků a poznatky odborníků, takže je pokladem pro ty, kteří se snaží bránit systémy umělé inteligence.

Přístup založený na spolupráci Do systému ATLAS přispívá více než 100 partnerů z různých odvětví, což je důkazem silného globálního úsilí o řešení bezpečnostních výzev v oblasti umělé inteligence. Je inspirován slavným rámcem MITRE ATT&CK, který je známý svou účinností v oblasti tradiční kybernetické bezpečnosti. ATLAS tento přístup rozšiřuje na specifické potřeby systémů umělé inteligence.

Pochopení hrozeb ATLAS odhaluje různé způsoby, jak lze na systémy umělé inteligence zaútočit. Útočníci mohou například zneužít slabin v rozhodování umělé inteligence nebo využít systémy umělé inteligence jako cestu pro malware. Tyto poznatky pomáhají organizacím připravit lepší obranu.

Bezpečnost od začátku do konce Klíčovým aspektem systému ATLAS je jeho zaměření na celý životní cyklus systémů umělé inteligence. ATLAS poskytuje návod na zabezpečení systémů umělé inteligence od fáze vývoje až po provozní použití. To zahrnuje řízení dodavatelského řetězce AI, zajištění bezpečnosti tréninkových dat a průběžné monitorování systémů AI.

Matrice ATLAS: Matrice ATLAS je zvláštní součástí tohoto rámce. Rozděluje motivace útočníků do kategorií a uvádí seznam možných technik útoku doplněný o příklady z praxe. Tento strukturovaný přístup pomáhá pochopit a předvídat různé bezpečnostní hrozby umělé inteligence.

Pro koho je ATLAS důležitý? ATLAS je cenný zejména pro:

  • CIO a CISO: Nabízí nový pohled na kybernetická rizika a obranné strategie související s umělou inteligencí.
  • Bezpečnostní operace a reakce na incidenty: Vede je k řešení bezpečnostních incidentů specifických pro umělou inteligenci.
  • ředitelé datových oddělení (CDO) a týmy datové vědy: Pomáhá zabezpečit modely AI již ve fázi vývoje.

Propojení kybernetické bezpečnosti a datové vědy Jednou z největších předností systému ATLAS je propojení kybernetické bezpečnosti a datové vědy. Spojením těchto oborů ATLAS zajišťuje, že inovace v oblasti umělé inteligence jsou nejen průlomové, ale také bezpečné.

Závěr Závěrem lze říci, že MITRE ATLAS je důležitým nástrojem v oblasti kybernetické bezpečnosti umělé inteligence. Poskytováním podrobných informací o hrozbách a obranných mechanismech proti umělé inteligenci hraje klíčovou roli při zajišťování bezpečnosti inovací v oblasti umělé inteligence. S dalším rozvojem umělé inteligence budou rámce, jako je ATLAS, klíčem k zajištění toho, aby nám tyto technologie přinášely užitek, aniž by to bylo na úkor bezpečnosti.

Sdílet příspěvek: