Společnost Silverfort v nové zprávě “Identity Underground” odhaluje kritické nedostatky v zabezpečení identity

Společnost Silverfort vydala svou první zprávu “Identity Underground” založenou na datech ze stovek produkčních prostředí. Zpráva odhaluje výskyt ohrožení identity (ITE) – slabých míst zabezpečení, jako jsou chybné konfigurace, starší nastavení a nezabezpečené funkce, které útočníkům umožňují krást pověření, zvyšovat oprávnění a nepozorovaně se přesouvat. KLÍČOVÁ ZJIŠTĚNÍ: Běžná praxe synchronizace služby AD s poskytovateli cloudových […]

Po 25 letech podnikání jsme nikdy nebyli tak nadšeni z cesty, která je před námi ツ

S potěšením oznamujeme, že po 25 letech, kdy jsme pomáhali organizacím bezpečně procházet technologickou transformací, došlo k významnému vývoji naší společnosti. Ačkoli jsme v roce 1998 zahájili naši cestu a zaměřili se výhradně na kybernetickou bezpečnost, digitální svět kolem nás se značně změnil. Výpočetní výkon dnes překonává možnosti, které byly ještě před několika lety představitelné. […]

Splnění požadavků směrnice NIS2 MFA pomocí Silverfortu

Podle požadavků článku 21 směrnice NIS2 jsou organizace vyzvány, aby přijaly robustní bezpečnostní strategie, které zahrnují zavedení vícefaktorového ověřování neboli MFA. Jedná se o zásadní krok při ochraně systémů před rostoucí hrozbou kybernetických útoků. Pro splnění těchto potřeb se jako významné řešení jeví Silverfort, který nabízí rozsáhlý systém ochrany MFA. Bezproblémově se integruje se stávajícími […]