Преодоляване на предизвикателствата пред киберсигурността в ерата на SaaS, доминирана от множество облаци

Изчерпателен анализ на новите тенденции и най-добрите практики за защита на данните Бързоразвиващият се цифров пейзаж превърна софтуера като услуга (SaaS) в основен компонент на съвременните бизнес операции, като пазарната му стойност достига 200 милиарда долара. Тази промяна доведе до значителни отговорности в областта на киберсигурността, особено по отношение на сигурността и защитата на данните. […]

Революционно класифициране на данни: CipherTrust DDC интегрира машинното обучение за подобрена сигурност

Изчерпателен анализ на решението на Thales за откриване и класифициране на данни, базирано на машинно обучение В бързо разрастващата се сфера на данни, където около 80% от данните са неструктурирани, традиционните ръчни методи за класификация на данни стават остарели поради трудоемкия им характер и склонността им към грешки. Thales се справя с това предизвикателство с […]