Навигация по новата граница: Цялостното въздействие на ISO/IEC 42001 върху сигурността и управлението на изкуствения интелект

Задълбочено запознаване с първия международен стандарт за системи за управление на изкуствен интелект На 17 декември 2023 г. въвеждането на ISO/IEC 42001, система за управление на изкуствения интелект (AIMS), отбеляза ключов момент в управлението на изкуствения интелект. Този стандарт е в отговор на нарастващата интеграция на изкуствения интелект в различни индустрии, като подчертава необходимостта от […]

След 25 години в бизнеса никога не сме били по-развълнувани от предстоящия път ツ

Радваме се да обявим важно развитие на нашата компания, след като вече 25 години помагаме на организациите да се ориентират безопасно в технологичната трансформация. Въпреки че започнахме пътя си през 1998 г., фокусирайки се изключително върху киберсигурността, цифровият свят около нас се промени значително. Компютърната мощ вече надхвърля възможностите, които са били възможни само преди […]

Киберсигурност с изкуствен интелект: Навигация в сложния пейзаж от заплахи и решения

Изкуственият интелект (AI) и машинното обучение (ML) се превърнаха в неразделна част от съвременните технологии, предлагайки революционни решения в различни индустрии. Бързото интегриране на ИИ обаче води и до множество предизвикателства в областта на киберсигурността. Разбирането на тези предизвикателства е от решаващо значение за разработването на надеждни рамки и решения за сигурност. Основни предизвикателства в […]

Как рамката MITRE ATT&CK се превърна в MITRE ATLAS™ за описване на съвременните заплахи от AI/ML

В цифровата ера системите за изкуствен интелект (ИИ) са навсякъде – от бизнеса до здравеопазването. Но с развитието на ИИ нарастват и рисковете за сигурността. Ето защо разбирането и защитата на системите с изкуствен интелект срещу киберзаплахи е от решаващо значение. Една значителна стъпка в тази посока е рамката MITRE ATLAS™. Какво е MITRE ATLAS? […]