Разбиране на двуострия меч на технологията за изкуствен интелект в киберсигурността за професионалисти

Навигация в трансформиращия се пейзаж: Въздействието и предизвикателствата на генеративния изкуствен интелект в киберсигурността Изкуственият интелект (ИИ) прави революция в киберсигурността, като предоставя както революционни възможности, така и значителни предизвикателства. Интегрирането му в продуктите за сигурност обещава несравнима адаптивност и защита, което позволява бързо отстраняване на атаки и изпреварване в надпреварата за киберсигурност. Използване на […]

Навигация по новата граница: Цялостното въздействие на ISO/IEC 42001 върху сигурността и управлението на изкуствения интелект

Задълбочено запознаване с първия международен стандарт за системи за управление на изкуствен интелект На 17 декември 2023 г. въвеждането на ISO/IEC 42001, система за управление на изкуствения интелект (AIMS), отбеляза ключов момент в управлението на изкуствения интелект. Този стандарт е в отговор на нарастващата интеграция на изкуствения интелект в различни индустрии, като подчертава необходимостта от […]

Киберсигурност с изкуствен интелект: Навигация в сложния пейзаж от заплахи и решения

Изкуственият интелект (AI) и машинното обучение (ML) се превърнаха в неразделна част от съвременните технологии, предлагайки революционни решения в различни индустрии. Бързото интегриране на ИИ обаче води и до множество предизвикателства в областта на киберсигурността. Разбирането на тези предизвикателства е от решаващо значение за разработването на надеждни рамки и решения за сигурност. Основни предизвикателства в […]

Как рамката MITRE ATT&CK се превърна в MITRE ATLAS™ за описване на съвременните заплахи от AI/ML

В цифровата ера системите за изкуствен интелект (ИИ) са навсякъде – от бизнеса до здравеопазването. Но с развитието на ИИ нарастват и рисковете за сигурността. Ето защо разбирането и защитата на системите с изкуствен интелект срещу киберзаплахи е от решаващо значение. Една значителна стъпка в тази посока е рамката MITRE ATLAS™. Какво е MITRE ATLAS? […]