Политика за поверителност

Политика за поверителност

В рамките на използването на този уебсайт ние обработваме вашите лични данни в качеството си на администратор. Данните се съхраняват за срока, необходим за изпълнение на предвидените цели и правни задължения. По-долу е представена информация за това какви данни ще бъдат обработвани, как ще бъдат обработвани и какви права имате в тази връзка.

Съгласно член 4, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД), лични данни са цялата информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

Данни за контакт с администратора

Тази политика за поверителност се отнася за обработката на данни на нашия уебсайт www.safewave.ai

Данни за контакт с л

Имейл: dpo@safewave.ai

Бисквитки

За да направим нашия уебсайт удобен за ползване и да отговорим по най-добрия начин на вашите нужди, използваме така наречените “бисквитки”. Бисквитките са малки текстови файлове, които се прехвърлят от сървъра на уебсайта на вашия твърд диск. Това автоматично ни дава определени данни, като например: IP адрес, използван браузър, операционна система от вашия компютър и връзката ви с интернет. Това обаче не означава, че веднага ще разберем самоличността ви.

От една страна, използването на “бисквитки” служи за улесняване на работата с нашия уебсайт. Например използваме т.нар. сесийни бисквитки, за да разпознаем, че вече сте посетили отделни страници на нашия уебсайт. Те се изтриват автоматично, след като напуснете нашата страница. От друга страна, използваме “бисквитки”, за да регистрираме статистически използването на нашия уебсайт и да го оценяваме, за да оптимизираме нашата оферта. Тези “бисквитки” ни позволяват автоматично да разпознаваме, когато посещавате сайта ни отново, че вече сте били при нас.

Данните, обработвани от “бисквитките”, са необходими за горепосочените цели, за да защитим нашите законни интереси съгласно член 6, раздел 1, изречение 1, буква е от ОРЗД.

Можете да разглеждате нашия уебсайт и без бисквитки. Интернет браузърите са редовно настроени да приемат бисквитки.

Бисквитките се съхраняват на вашия компютър и се предават от него на нашия сайт. Следователно като потребител имате пълен контрол върху използването на бисквитките.

Можете да конфигурирате браузъра си така, че на компютъра ви да не се съхраняват “бисквитки” или винаги да се появява подсказка преди създаването на нова “бисквитка”. Вече запаметените бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време. Това може да се направи и автоматично.

Пълното деактивиране на бисквитките обаче може да означава, че няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

Google Анализ

Използваме Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставяна от Google Ireland Limited, със седалище в Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Google използва бисквитки.

Генерираната от “бисквитките” информация за използването на нашия уебсайт (например IP адрес на компютъра, от който е осъществен достъпът, време на достъп, URL адрес на препращане и информация за използвания браузър и операционна система) обикновено се предава на сървърите на Google в САЩ и се обработва там.

Google е сертифицирана по Споразумението за щит за поверителност, което гарантира спазването на европейското законодателство за поверителност(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Използването на Google Analytics е в съответствие с нашите легитимни интереси (член 6, раздел 1, изречение 1, буква е от ОРЗД) относно анализа и оптимизацията на нашето онлайн предлагане, както и търговската експлоатация на този уебсайт. Поради това Google обработва информацията от наше име, за да оценява използването на уебсайта, да изготвя доклади за дейностите на уебсайта и да ни предоставя други услуги, свързани с използването на уебсайта и интернет, с цел проучване на пазара и адаптиране на тези уебсайтове.

Сключили сме споразумение за обработка на данни с Google за използване на Google Analytics. Чрез това споразумение Google гарантира, че обработва данните в съответствие с Общия регламент за защита на данните и осигурява защита на правата на субекта на данните.

Използваме само Google Analytics с активирана IP анонимизация. Това означава, че IP адресът на потребителите се съкращава от Google в рамките на държавите членки на Европейския съюз или в други договарящи се държави по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща до сървър на Google в САЩ и се съкращава там. IP адресът няма да бъде обединен с други данни, предоставени от Google.

Универсалният анализ на Google с идентификатор на потребителя не се използва от нас.

Данните за потребителя, събрани чрез “бисквитки”, се изтриват автоматично след 12 месеца.

Можете да предотвратите инсталирането на “бисквитки”, като настроите софтуера на браузъра по подходящ начин. Посочваме обаче, че в този случай не всички функции на този уебсайт могат да бъдат използвани пълноценно.

Освен това можете да предотвратите събирането на генерираните файлове с “бисквитки” и данни, свързани с използването на уебсайта (включително вашия IP адрес), както и обработката на тези данни от Google, като изтеглите и инсталирате добавка за браузъра. Това е възможно чрез тази връзка(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Като алтернатива на добавката за браузър можете да предотвратите събирането на данни от Google Analytics, като кликнете върху тази връзка (вмъкнете връзка, която може да се кликне). Ще бъде зададена бисквитка за отказ, която ще предотврати бъдещото събиране на вашите данни, когато посещавате този уебсайт.

Бисквитката за отказ е валидна само в този браузър и само за нашия уебсайт и се съхранява на вашето устройство. Ако изтриете “бисквитките” в този браузър, трябва да нулирате “бисквитката” за отказване.hz7

За повече информация относно поверителността, свързана с Google Analytics, вижте Центъра за помощ на Google Analytics на адресhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

За информация относно използването на данни от Google, моля, вижте тяхнатаполитика за поверителност https://policies.google.com/privacy.

Права на субектите на данни

Засегнатите лица имат следните права по отношение на личните си данни:

  • съгласно член 7, параграф 3 от ОРЗД, да оттеглите веднъж даденото от Вас съгласие по всяко време. В резултат на това нямаме право да продължим обработката на данни въз основа на това съгласие за в бъдеще;
  • съгласно член 15 от ОРЗД имате право да поискате информация за вашите лични данни, обработвани от нас. По-специално, можете да поискате информация за целите на обработката, категорията лични данни, категориите получатели, на които вашите данни са били или ще бъдат разкрити, или планирания период на съхранение, източниците на данни, ако те не са били събрани от нас, и наличието на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, и, когато е уместно, смислена информация за техните подробности. Също така имате право да коригирате, изтриете, ограничите или възразите срещу обработката и да подадете жалба.
  • съгласно член 16 от ОРЗД, правото да поискате информация за вашите лични данни, съхранявани от нас, или да ги допълните.
  • да поискате, съгласно член 17 от ОРЗД, отмяната на Вашите лични данни, съхранявани от нас, освен ако обработката не е за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на правно задължение, по причини от обществен интерес или за предявяване, упражняване или защита на правни претенции;
  • да поискате ограничаване на обработката на Вашите лични данни съгласно член 18 от ОРЗД, доколкото точността на данните се оспорва от Вас, обработката е незаконна, но Вие отказвате нейното изтриване и ние повече не се нуждаем от данните, но Вие се нуждаете от данните за предявяване, упражняване или защита на правни претенции или сте възразили срещу обработката съгласно член 21 от ОРЗД;
  • в съответствие с член 20 от ОРЗД, за да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, стандартен и пригоден за машинно четене формат или да поискате прехвърлянето им на друго отговорно лице, и

Право на възражение в съответствие с член 21 от ОРЗД

Имате възможност по всяко време да възразите срещу обработката на данни за целите на директния маркетинг. Освен това, ако имате специални причини, можете по всяко време да възразите срещу обработката на данни, която се извършва въз основа на легитимен интерес, член 21 от ОРЗД.

Ако желаете да упражните правото си на възражение, моля, изпратете имейл на адресdpo@safewave.ai

● Сигурност на данните

Всички предадени от вас лични данни ще бъдат криптирани с помощта на общоприетия и сигурен стандарт TLS (Transport Layer Security). TLS е сигурен и доказан стандарт, който например се използва и при онлайн банкирането. Ще видите защитена TLS връзка, включително приложеното s в http (т.е. https: // ..) в адресната лента на браузъра или иконата за заключване в долната част на браузъра.

Освен това предприемаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защитим данните ви от случайна или умишлена манипулация, частична или пълна загуба, унищожаване или от неоторизиран достъп от трети страни. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато в съответствие с технологичното развитие.

● Канал за връзка

Можете да упражните правата си чрез следния канал за връзка: dpo@safewave.ai

● Право на жалба до регулаторен орган

Ако например смятате, че обработката на данни от наша страна е незаконна или че не сме предоставили описаните по-горе права в необходимата степен, имате право да подадете жалба до съответния надзорен орган за защита на данните. Обикновено можете да се обърнете към регулатора на обичайното си местоживеене или работа или на нашия бизнес.

● Състояние и актуализация на тази Политика за поверителност

Тази Политика за поверителност е в сила от ноември 2023 г. Запазваме си правото да актуализираме Политиката за поверителност своевременно, за да подобрим поверителността и/или да я адаптираме към промените в регулаторната практика или юрисдикцията.