Задълбочен анализ за специалисти по киберсигурност за възхода на рансъмуер за бази данни и стратегии за намаляване на риска и възстановяване

Дълбоко вникване в рансъмуера за бази данни: Разбиране и справяне с нововъзникващото предизвикателство пред киберсигурността

Въведение През последните години се наблюдава рязко увеличение на броя на атаките с рансъмуер. Тези атаки, характеризиращи се с криптиране на данните на жертвата, последвано от искане на откуп, в миналото са били насочени към файлове и файлови системи. Въпреки това се наблюдава нарастваща тенденция при атаките, насочени към сървъри за бази данни, известни като ransomware за бази данни. Тази форма на ransomware представлява уникално предизвикателство поради своята сложност и специализираните познания, необходими за възстановяване.

Рансъмуер за бази данни: Преглед Атаките с рансъмуер за бази данни се различават от традиционните файлови рансъмуери по това, че са насочени към обекти от бази данни, а не към файлове. Тези атаки се извършват в две основни форми:

 1. Окупиращ софтуер за криптиране: тук нападателите използват вградени функции за криптиране на бази данни като Transparent Data Encryption (TDE) или стандартни алгоритми за криптиране (AES, DES, RSA), за да криптират данните. Методите включват бързо и забележимо криптиране, при което често се премахва ключът за криптиране, и по-скрити подходи, при които ключът за криптиране се оставя на място до края.
 2. Ransomware за ексфилтриране: Вместо да криптират данни, тези атаки включват кражба на данни, като се използват методи като инструменти за дъмпинг на бази данни, редовни заявки “select” или техники за избягване като ексфилтриране на DNS. След ексфилтрацията нападателите често изтриват оригиналните данни и оставят бележка с искане за откуп.

Стратегии за откриване Откриването на ransomware за бази данни включва няколко стъпки:

 • Мониторинг на дневниците на базата данни за използване на функции за криптиране/декриптиране и операции за управление на ключове.
 • Използване на механизма за одит на базата данни за записване на исторически дейности.
 • Идентифициране на аномалии в поведението на базата данни, като например необичайни модели на заявки, прекомерно извличане на данни и нови съобщения за грешки.

Възстановяване от рансъмуер на бази данни Възстановяването зависи основно от наличието на редовни резервни копия и дневници на транзакциите на различни места. Процесът включва:

 • Идентифициране и намиране на резервни копия на криптирани или изтрити таблици.
 • Възстановяване на тези таблици от резервни копия.
 • Използване на дневниците на транзакциите за възстановяване на операциите до момента непосредствено преди атаката.

Стратегии за смекчаване на последиците Защитата на базите данни от атаки с ransomware включва:

 • Внедряване на защитни стени и ограничаване на достъпа до оторизирани лица.
 • Редовна проверка за несигурни конфигурации.
 • Придържане към принципа на най-малката привилегия.
 • Редовно тестване на резервните копия.
 • Използване на специализирани инструменти за мониторинг и анализ на риска за по-добра защита на базите данни.

Връзка към статията: Разбиране на рансъмуер за бази данни

сподели публикация: